Jump to content 

 
Photo

Kumpulan Dagelan Boso Jowo


 • Please log in to reply
32 replies to this topic

#1 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 12:36 PM

Nyuwun pangapunten mbok menawi panjenengan sami sampun nate mireng utawi nggih maos.

Niat kulo nyusun kumpulan niki amung kagem hiburan sedulur - sedulur wonten ing BlueFame Forum

Menawi wonten wekdal ingkah jembar kaliyan koneksi ingkang cuwepet... mangke kulo update (boso jowone opo yo?)

Sumonggo dipun waos sinambi ngeses ngudud.gif menopo ndahar gedang goreng banana.gif
kaliyan Cuppa.gif kopinipun dipun unjuk...

Matur suwun nggih... joged.gif
 • 0

#2 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 12:37 PM

Katuranggan Wanito versi Sport

“Kulonuwón, Ki Gdé”
“ Kéné, mlebu kéné, Man. Ono opo, ono opo ?”
“Bađé ngangsu kawróh maléh, Ki Gdé”
“Yoh, arep sinau opo ?”

“Badé nyinau katuranggan wanito “
“Koyo biyčn wés tak ajari ?”
“Enggéh, katuranggan versi Jawi, ..... “
“Iséh kčlingan ?”
“Takséh. Upaminipón, lencir, sheđet, sengoh, plongčh “

“Lha géné wasés ngono “
“Enggéh. Saliyané niku nopo takséh wonten sančsipón ?”
“Ono, upamané versi sport “
“Sport ? Pripón niku ?”

“Naliko iséh prawan kinyis2 umór 17-20, katuranggané : bal2an “
“Lho, kok mekaten ? Larah2ipón pripón ?”
“Dinggo rebutan wong 22, koyo bal-balan. Ijéh kinclong2, jé ”
“Nčk umuré 20-30 ? “
“Katuranggané : basket opo voli”
“Wo, dinggé rebatan tiyang sedosonan, to ?“

“Ho’oh”
“Nčk umuré 30-40 ?”
“Katuranggané : Badminton opo ping pong”
“Wóo, kanggé rebatan tiyang 2-4, to ?”
“Ho’oh”

“Nčk umuré empón langkóng 50 ?”
“Katuranggané : Golf”
“Lho kok ngaten ? Nopo mergo Golf olah raganipón tiyang2 sepóh ?”
“Ora ngono”
“Lha pripón ?”

“Dithuthók ben ...... mencelat sak adoh-adohé “

 • 0

#3 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 12:39 PM

Selingkuh

Ono opo Mo, ono opo kok bekah bekuh sajak mikér abot”
“Enggéh niki empón pinten2 dinten kulo klisikan mboten saget tilem”
“Opo jalarané ?”
“Kulo kedunungan raos salah”
“Sebabé ?”
“Kulo slingkóh ....... “

“Wah ! Slingkóh karo sopo”
“Kaléh sekretaris kulo”
“Yo wés, supoyo tentrem baténmu, ojo nganti slingkóh mančh”
“Lha niku ........ “
“Lho, kok lha niku piyé, to ?”
“Kulo slingkóh maléh”

“Wé lha, karo sopo menčh ?”
“Kalian team basket”
“Wé lhaaaaaaa ....... nčk ngono kuwi kowé kudu njalók pangapuro bojomu”
“Nggéh, dospundi saéné kulo tak manót Ki Gdé”
“Nčk ngono, undangen bojomu”
“Ngestokken dawóh, Ki Gdé”

Liyo dino.

“Ki Gdé nimbali kulo ? Onten nopo ?”
“Hč’čh, aku dipórbowaséso bojomu dikon njalókké pangapuro”
“Lho, bojo kulo salah nopo ? Ngantos sakniki bojo kulo gemati kaléh kulo, kok ?”
“Bojomu slingkóh”
“Ha ? Uhuk .... uhuk .... hu ...... huuuuuuuuu “
“Yoh, katogno anggonmu nangés, bčn sudo sangganmu”
“Uhuk .... uhuk .... hu ...... huuuuuuuuu “

“Mulo soko kuwi, apuranen bojomu yo nđóóok ..... “
“Uhuk ..... mboten mergo niku kulo keronto-ronto ..... “
“Sebab opo ?”
“Kulo nggéh slingkóh ........ “
“Wé lha ...... karo sopo ?”
“Kaléh tim bal-balan”
“Wé lhaaaaaaaaaa, wah, wah, wah ........ “

“Uhuk .... uhuk .... hu ...... huuuuuuuuu “
“Yoh, yoh, yoh ....... angger ora dibalčni baé yo, nđók”
“Mulakno niku kulo nangés ngguguk sebab mboten móng niku, jé”
“Wé lha dalah. Karo sopo menčh “
“Kalian sorođađu”
“Tentara ?”

“Enggéh ..... cacahé sak batalyon”

 • 0

#4 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 12:42 PM

Teror SMS Nyolowadi

“Ono opo, ono opo, nđók. Kok sajaké ono séng tok wedčni”
“Enggéh Ki Gdé, onten séng marahi kulo ajréh”
“Opo ?”
“Kulo diteror tiyang”
“Diganggu piyé ?”
“Pijer kirém SMS teng HP kulo”

“Ngancam, po ?”
“Mboten. Pijer takon : kowé ngerti carané kelonan karo bojomu ora, to ?”
“Wah. Kurang ajar kuwi”
“Lha mulakno niku. Mboten kulo wangsuli.”
“Njók piyé ?”
“Kirém SMS terós, jé. Saben dinten ! ”

“Wah. Wong rodo pengóng kuwi. Ndrawasi.”
“Enggéh. Pripón niki ...... “
“Wés konđo bojomu duróng ?”
“Empón. Lha niku bojo kulo ngentosi teng njawi”
“Wés dilapórké polisi ?”
“Mboten onten polisi teng ndéso kulo, jé. Kulo ajréh nčk dicegat teng ndalan pripón ?”
“Nčk ngono mengko angger pas SMS wangsulono nčk kowé dikawal Warok Surogali”

Lagi ngono .... thit ... thit .... thit .... ono SMS mlebu

“Lha niki ! SMSé mlebet maléh”
“Kéné ndeleng tak wacané”
“Nggo ...... “
“Wah iyo. Iki uniné : kowé ngerti carané kelonan karo bojomu ora, to ?”
“Enggéh to ?”
“Ho’oh. Tak wangsulané, yo ?”
“Nggéh ..... “

Ki Gdé kirém sms : “Nčk kowé arep kurang ajar, langkahono layoné Warok Surogali đisék”
SMS mlebu mančh “ Aku ora niat kurang ajar “

“Kok kirém SMS koyo ngono ?”
“Kowé ngerti carané kelonan karo bojomu ora, to ?”
“Kok pijer takon kuwi, to ?“
“Pokoké, pitakonku wangsulono đisék”

“Nčk biso piyé ?”
“Nčk pancčn biso, maremno bojomu”
“Hus ! Ojo ngurusi bebojoané wong liyo”
“Nyatané bojomu ora marem, kok ?”
“Ngertimu seko ngendi ?”

“Kok iséh njalók kelon bojoku ?”

 • 0

#5 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 12:51 PM

Asrama putri Nyolowadi

“Gemblong, rungokké ...... “
“Ngéh ......
“Asrama wadon lan lanang dipisah. Kówé óra keno sonjo menyang asrama wadon”
“Nčk sonjo ?”
“Didendo, kónangan pisan, didendo sčket čwu”
“Pindó ?”
“Satós čwu”
“Péng tigo ?”
“Satós sčket čwu”

“Nčk nginep sewengi, taripé pinten ?”


 • 0

#6 Cyber Lady

Cyber Lady

  -=- Bluefame Cute -=-

 • Elite Member
 • 2,254 posts

Posted 09 October 2008 - 01:23 PM

cerito sing ke 2...manteb le selingkuh.... haha.gif

@TS - copy paste ya?? HeHe.gif
 • 0

#7 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 01:53 PM

mboten mbakyu...

kulo mboten ngopi paste, kulo ngopi luwak, ngopi tubruk, menopo ngopi nescafe nggih purun..

lha kepribun nggih, badhe lewat rapid kok dangu sanget selak kopine adem, rokok telas sak slop rak nggih mboten penak BigGrin.gif


 • 0

#8 Davinsahan

Davinsahan

  Mungkin Toekang ng-Index

 • Elite Member
 • 2,493 posts

Posted 09 October 2008 - 01:54 PM

Wong gembluuunngg haha.gif ngasi kram kiyee! Mbayangna sing crita pertama (ora nganggo "X" BigGrin.gif ).. Masa sih dipadakna karo bal golf? Jan tega nemenn BigGrin.gif .. Crita liyane ya pada uedane haha.gif ... Terusna maning kang! Sing akehh..

@ce-el, wong siji iki ra sah dieyeli BigGrin.gif, mundhak malah katutan strip haha.gif

 • 0

#9 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:20 PM

kiyeh, tak lanjut maning kang...

ben lewih cepet melu strip plus bocor alus...

siap - siap ya... booking kamar nang magelang ndingin ya... BigGrin.gif
 • 0

#10 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:22 PM

Ngorok Nyolowadi

“Kamaré teséh onten ?”
“Wah empón telas, je. Kebak”
“Wadóh, kulo sedino lelungan mbok di-gólčk2ké. Nganggé klowo mboten nopo2”
“Sakjané onten. Onten sorodadu kamaré onten peturón kaléh”
“Nopo purón dijak paron”
“Purón, wong niku rodo medit. Angger séwo kamar Losmen paron mesthi gelem”
“Nggéh pón. Kulo purón”

“Néng akčh séng sambat, jé”
“Sambat pripón ?”
“Wong niku ngoroké kados bledčg nyamber2”
“Mboten nopo2”
“Biasané konco tilem mboten tahan. Mboten saget tilem. Kebrebegen”
“Mboten nopo2”

Ésuké

“Pripón ? Saget tilem “
“Saget. Angler, sakniki kulo seger”
“Wah, pripón carané ?”
“Pas wayah tilem, wong niku pón ngorok mbrebegi kupéng”
“Lha, rak enggéh to ? Terós pripón ?”

“Kulo ambungi”
“Ha ..... ? Nopo sampéan hombrčng ?”
“Sančs”
“Njók pripón ?”

“Wong niku sewengi melčk, mboten wani turu”

 • 0

#11 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:25 PM

Komputer Nyolowadi

“Mblong, aku mau đidawuhi bopo guru tuku komputer”
“Wés éntók ?”
“Wés, wés nganggó Windows barang”
“Nganggó kórdčn ?”
“Kórdčn ? Karepmu kemól komputer ?”
“Đuđu, kórdčn”
“Endi ono komputer nganggó kórdčn ?”
“Lhó, komputermu rak nganggó windows, to”
“Ono”
“Jendélo nčk ra nganggó kórdčn tenčh semrawang”


“Mblóóóong ..... “
“Opo Mu?”
“Iki aku wés rampóng nganggó program windows”
“Yo wés, kari dipatčni”
“Piyé ólčhé matčni ?”
“Seko wiwét”
“Wong wés rampóng kok mbalah kon wiwét ki piyé “
“Đuđulen tulisan ‘start’ (wiwét)”
“Wóóóó, nčk rampóng kuwi nđuđól wiwét to ?”


“Mblong, iki komputeré njeplók”
“Keno opo, to ?”
“Iki ono tulisan - can’t find printer “
“Enđi, nđelok ?”
“Iki giló”
“Wah, iyo”

“Piyé iki ?”
“Digowo menyang dokter moto baé”
“Lhó, kok digowo mrónó ?”
“Lha wong komputermu picek ngónó”
“Picek ?”
“Wong printer guedi nang jčjčré kok óra weróh ?”


“Mu, warnet kulon kónó kok Nyolowadi, to ?”
“Piyé, to ?”
“Jaréné 24 jam ?”
“Pancčn iyo, 24 jam óra tau tutóp”
“Setaón iki óra tau tutóp ?”
“Ho’oh. Piyé, to ?”
“Nčk óra tau tutóp, nganggó gembok nggó opo

 • 0

#12 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:28 PM

Plang Nyolowadi

“Mu, Mu. Plang kae kok Nyolowadi, to”
“Enđi ?”
“Kae. Cóbo, wacanen”
“Disini sedang dibangun gedung baru”

“Disini ?”
“Lha piye ?”
“Kabčh wong ngerti nčk ‘disini’. Đuđu disono”
“Ho oh, yo. Nčk ngónó tulisane kari ‘sedang dibangun gedung baru”

“Sedang ?”
“Lha piye ?”
“Kabčh wong ngerti nčk ‘sedang’. Đuđu ‘belum’ ”
“Ho oh, yo. Nčk ngónó tulisane kari ‘dibangun gedung baru”

“Dibangun ?”
“Lha piye ?”
“Kabčh wong ngerti nčk ‘dibangun’. Đuđu ‘diambrolke’ ”
“Ho oh, yo. Nčk ngónó tulisane kari ‘gedung baru”

“Gedung ?”
“Lha piye ?”
“Kabčh wong ngerti nčk kuwi ‘gedung’. Đuđu ‘jembatan’ ”
“Ho oh, yo. Nčk ngónó tulisane kari ‘baru”

“Baru ?”
“Mbóh, mbóh, mbóh ...... “

 • 0

#13 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:33 PM

Koleksi Nyolowađi

“Kéne2, kowe ono pisambat opo, nduk ?”
“Bójó kulo niku nčk blonjo nyentrik”
“Nyentrik piye ?”
“Wingi tuku dagéng rong kilo jalaran onten diskon”
“Lha rak murah, to ?”
“Lha wong sedino biasane móng pinten ons. Kamongko mboten duwe kulkas”
“Yo wés, nggó koleksi”

“Mboten méng niku, je”
“Opo menčh ?”
“Bójó kulo tumbas seprei ukuran ageng angsal diskon”
“Lha rak murah, to ?”
“Lha, peturone alit, je”
“Yo wés, nggó koleksi”

“Mboten méng niku, je”
“Opo menčh ?”
“Bójó kulo tumbas sedot bleđóg angsal diskon”
“Lha rak murah, to ?”
“Lha, mboten gadah sofa & karpet, je”
“Yo wés, nggó koleksi”

“Mboten méng niku, je”
“Opo menčh ?”
“Bójó kulo mborong karet KB angsal diskon”.
“Lha rak murah, to ?”
“Lho, kulo mpón memble, je”
“Yo wés, nggó koleksi”

“Mboten saget”
“Piye, to ?”
“Dibeto ngge sangu bójó kulo”
“Digowo menyang enđi ?”
“Rapat kaléh konco - koncone teng Bandungan”

 • 0

#14 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:37 PM

Wewađi2 Nyolowađi

Ono wong wađon papat kekancan ma-taón2 lagi nguđoroso, bowo-roso

“Kito wés kekancan ma-taón2 lan aku đuwe wewađi séng đuróng tau tak critakke. Sakjane, aku iki kleptomaniak – gawéne nyolong. Hanangéng, ojo kuwatér ako nóra bakal nyolong darbčne sakabat2ku.”

“Aku yo đuwe wewađi. Sakjane, aku iki nimpomaniak – ngelak dikeloni wong lanang pirang2. Hanangéng, ojo kuwatér ako nóra bakal ngusuhi bójó2ne sakabat2ku.”

“Aku yo đuwe wewađi. Sakjane, aku iki lesbong – seneng ngambungi lan ngeloni cah wéđok2. Hanangéng, ojo kuwatér ako nóra bakal ngambungi sakabat2ku.”

“ Wé lha đalah, ...... aku yo duwe wewađi Nyolowađi ......

“Opo wewađimu ?”

“Tukang ngegosip, nyebar wewađi2mu menyang wong akčh”

 • 0

#15 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:47 PM

Jeneng Nyolowađi

“Nyuwón jampi watók kangge anak-anak kulo, Ki Gde“
“Yoh, iki tampanono “
“Kirang Ki Gde. Anak - anak kulo watuk seđoyo”
“Anakmu piro ?”
“Seđoso”

“Wuah, ... wah, wah, wah, .... sopo waé jenenge ?”
“Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng, Gandóng”
“Lho, kok jenenge podo kabčh ? Nčk ngunđangi piye ?”
“Gampél. Kantón nyebat Gandóng, mangke rak dateng seđoyo”

“Nčk ngunđang kon madang ?
“Gampél. Kantón nyelók Gandóóóng, mangke rak dateng seđoyo”

“Nčk méng arep ngunđang siji ?
“Gampél ..... “
“Sék, sék, sék, ...... Gandóng-1, Gandóng-4, lan sak panuggale .... to ?”
“Mboten ngoten”
“Gandóng-A, Gandóng-D, lan sak panunggale .... to ?”
“Mboten ngoten”

“Wóóó, ngerti aku ...... ! ”
“Pripón ?”
“Éko Gandóng, Dwi Gandóng, Tri Gandóng, ..... to ?
“Mboten, mboten, mboten ..... “

“Lha piye ?”
“Nyebat jenenge bapakne”
 • 0

#16 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 09 October 2008 - 02:51 PM

Setyo-tuhu Nyolowađi

“Piye, wés waluyo, to ?”
“Enggéh, matór sembah nuwón Ki Gde, sakniki kulo empón rađi waras”
“Syókór, syókór, syókór ...... Bójómu mulo gemati ngrawat kówe“

“Enggéh Ki, Gde, naliko kulo sakét – bójó kulo ngancani”
“Kuwi bójó setyo marang garwo”

“Naliko kulo đi-phk, bójó kulo ngancani”
“Kuwi bójó setyo marang garwo”

“Naliko kulo wiraswasta lan bangkrut, bójó kulo ngancani”
“Kuwi bójó setyo marang garwo”

“Naliko kulo ketelasan bondo, bójó kulo ngancani”
“Kuwi bójó setyo marang garwo”

“Naliko kulo nemahi kacilakan, bójó kulo ngancani”
“Kuwi bójó setyo marang garwo”

“Mboten ngoten je, Ki Gde?”
“Lha piye ?”
“Bójó kulo ajeng kulo pégatké”
“Ha ..... ? Arep tok pegat ? ”
“Enggéh”
“Wéé lha đalah, wong óra genah, bójó setyo tuhu koyo ngónó kok dipegat. Kowe kuwi piye, to ? blah ...... blah ..... blah ...... “

Ki Gde ngómyang, nguman-uman pasiené.

“Bójó kulo sančs setyo lan tuhu néng ...... “
“Opo gawéne slingkóh ?”
“Mboten”
“Lha kok đipégatké ?”
“Sebab bójó kulo mbeto sial. Teng punđi2 kulo siaaaaaaal terós”
 • 0

#17 Davinsahan

Davinsahan

  Mungkin Toekang ng-Index

 • Elite Member
 • 2,493 posts

Posted 09 October 2008 - 03:02 PM

Wuakakakaka, asli! kiye wis ora strip maneh! bocore wis amba! haha.gif
 • 0

#18 Davinsahan

Davinsahan

  Mungkin Toekang ng-Index

 • Elite Member
 • 2,493 posts

Posted 13 October 2008 - 08:17 PM

Ndi maneh lanjutane kiee?? Wis kadung bocor je BigGrin.gif
 • 0

#19 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 14 October 2008 - 05:00 PM

Pil Nyolowađi

“Rupamu kok lusuh, kurang turu, po ?”
“Enggéh. Kulo kebrebegen segawon mbaóng, kaing - kaing lan kerah”
“Wah, kepeneran, iki aku đuwe pil turu Nggonđomolo majas banget”
“Bade điparéngke kulo ?”
“Ho’oh. Nyoh “
“Matór nuwón”

Let seđino

“Lhó, rupamu kok tambah óra karu2an ? Biso turu đuróng ?”
“Đčrčng”
“Ah, pil iku majas banget, kok ? Gčk tanganmu tatu dicathčk kéwan ?”
“Enggéh. Mbedog segawon rekaos, Ki Gde”
“Mbedog asu ?”
“Lhó, turéne điparingi pil tilem ?”
“Bener, néng kok nganggó mbedog asu ?”
“Lhó, segawoné rak đicekoki, to?”

 • 0

#20 bawuk_mawuk

bawuk_mawuk

  BlueFame Typer

 • Elite Member
 • 1,466 posts

Posted 14 October 2008 - 05:03 PM

Dongčng Nyolowadi kanggo đénok

“Kulonuwón, Ki Gdé”
“ Kéné, mlebu kéné, Man. Ono opo, ono opo ?”
“Bađé ngangsu kawróh, Ki Gdé”
“Yoh, arep sinau opo ?”

“Nčk miturót ngélmu Jawi, dénok2 niku ngliwati tahapan2”
“Opo baé ?”
“Prawan kencór, 7 tahunan. Prawan sunthi 17 tahunan. Teséh prawan nopo mboten, 27 tahunan. Empón dados embok, 37 tahunan. Empón (mčh) dados embah2, 47 tahunan”
“Lha géné wés wasés ?”
“Bédané nopo, to ?”

“Nčk si dénok iséh bocah 7 tahun, dénoké tok keloni menyang peturon karo tok dongčngké”
“Nčk empón 17 tahun ?”
“Kudu tok dongčngi đisék lagi biso tok jak kelonan menyang peturon.”
“Nčk empón 27 tahun ?”
“Ora sah didongčngi ! Kari kon mlumah - dijak kelonan menyang peturon.”
“Nčk empón 37 tahun ?”
“Séng ndongčng mbalah dénoké, ... kowé séng dikeloni éng peturon”

“Nčk empón 47 tahun ?”
“Dongčngono sak akčh2é”
“Lho, pripón to ?”
“Kanggo nylamór, supoyo ........ kowé ora sah kangčlan ngeloni ‘dénok’ 47 tahun”

 • 0
BlueFame.Com A Blue Alternative Community for Peace, Love, Friendship, and Cyber Solidarity © 2006 - 2011
All Rights Reserved Unless Otherwise Specified

BlueFame Part Division
BlueFameStyle | BlueFame Upload | BlueFame Radio | BlueFameMail | Advertise here!

BlueFame DMCA Policy