Jump to content 

 
Photo

LAKON... (Kumpulan cerita Wayang)


 • Please log in to reply
991 replies to this topic

#601 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 09:51 AM

Seri Tokoh Wayang

Soda


PRABU SODA adalah raja negara Sodapura, sebuah negara kecil masuk dalam wilayah kekuasaan negera Maespati. Prabu Soda naik tahta kerajaan Sodapura menggantikan kedudukan ayahnya, Prabu Herutama, raja keturunan Bathara Sambo. Prabu Soda mempunyai adik kandung bernama Dewi Sintren yang menjadi istri Prabu Kalinggapati, raja negara Kalinggapura yang masih keturunan Bathara Surya.
Sebagai lazimnya satria keturunan Hyang Sambo, Prabu Soda memiliki sifat dan perwatakan arif bijaksana, setia, pemberani dan teguh dalam pendirian. Ketika terjadi perang di negara Magada memperebutkan Dewi Citrawati, Prabu Soda ikut mendampingi Bambang Sumantri yang merupakan utusan resmi Prabu Arjunasasrabahu membantu negara Magada menghadapi serbuan persekutuan seribu negara pimpinan Prabu Darmawisesa dari Widarba, dan memboyong Dewi Citrawati ke Maespati.
Prabu Soda pernah tewas dalam peperangan melawan Rahwana / Dasamuka, ketika raja raksasa negera Alengka itu menyerang Maespati. Penyerangan terjadi akibat pesanggrahan Rahwana di bukit Nusamanik terendam luapan air sungai yang dibendung oleh tubuh Prabu Arjunasasrabahu yang bertiwikrama, sehingga menjadi sebuah danau untuk mandi dan bercengkerama Dewi Citrawati dan delapan ratus selirnya. Tapi berkat kesaktian Bathara Pulasta, kakek buyut Prabu Dasamuka, Prabu Soda dapat dihidupkan kembali.

Setelah Prabu Arjunasasra tewas dalam pertempuran melawan Ramaparasu, Prabu Soda kembali ke negara Sodapura. Ia meninggal dalam usia lanjut.
 • 0

#602 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 09:53 AM

Seri Tokoh Wayang

Subali


Subali dikenal pula dengan nama Guwarsi (pedalangan).Ia putera kedua Resi Gotama, dari pertapan Erraya/Grastina, dengan Dewi Indradi/Windradi, bidadari keturunan Bhatara Asmara. Subali mempunyai dua orang saudara kandung masing-masing bernama ; Dewi Anjani dan Sugriwa/Guwarsa.
Karena rebutan Cupumanik Astagina dengan kedua saudaranya, ia berubah wujud menjadi kera setelah masuk ke dalam telaga Sumala. Untuk menebus kesalahannya dan agar bisa kembali menjadi manusia, atas anjuran ayahnya, Subali melakukan tapa Ngalong (seperti kelelawar) di hutan Sunyapringga. Atas ketekunannya bertapa, Subali mendapatkan Aji Pancasona, yang berarti hidup rangkap lima.

Resi Subali pernah mengalahkan Prabu Dasamuka, raja negara Alengka, bahkan kemudian Dasamuka menjadi muridnya untuk mendapatkan Aji Pancasona. Resi Subali juga berhasil membinasakan Prabu Maesasura, raja raksasa berkepala kerbau dari kerajaan Gowa Kiskenda bersama saudara seperguruannya Jatasura, berwujud harimau yang akan menghancurkan Suralaya karena lamarannya memperisteri Dewi Tara ditolak Bhatara Indra. Atas persetujuan Subali, Dewi Tara dan kerajaan Gowa Kiskenda diberikan kepada Sugriwa.

Akibat termakan tipu daya dan hasutan Prabu Dasamuka, Resi Subali merebut Dewi Tara dan istana Gowa Kiskenda dari tangan Sugriwa. Selama berhubungan dengannya, Dewi Tara hamil. Dengan bantuan Ramawijaya, Sugriwa dapat merebut kembali Dewi Tara dan istana Gowa Kiskenda. Akibat dari dosa dan kesalahannya Resi Subali dapat dibunuh oleh Ramawijaya. Daya kesaktian Aji Pancasona lenyap terhisap oleh daya kesaktian panah Gowawijaya. Sepeninggal Resi Subali, Dewi Tara melahirkan bayi berwujud kera berbulu merah yang diberi nama , Anggada.
 • 0

#603 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 09:54 AM

Seri Tokoh Wayang

Sugriwa


SUGRIWA dikenal pula dengan nama Guwarsa (pedalangan). Ia merupakan putra bungsu Resi Gotama dari pertapaan Erraya/Grastina dengan Dewi Indradi/Windardi, bidadari keturunan Bathara Asmara. Sugriwa mempunyai dua orang saudra kandung masing-masing bernama : Dewi Anjani dan Subali.
Setelah menjadi wanara/kera, dalam perebutan Cupumanik Astagina, Sugriwa diperintahkan ayahnya untuk bertapa Ngidang (hidup sebagai kijang) di dalam hutan Sunyapringga apabila menginginkan kembali berwujud manusia. Atas jasa Resi Subali yang berhasil membunuh Prabu Maesasura dan Jatasura, Sugriwa dapat memperistri Dewi Tara dan menjadi raja di kerajaan Gowa Kiskenda serta wadya/ balatentara kera. Prabu Sugriwa juga menikah dengan Endang Suwarsih, pamong Dewi Anjani dan memperoleh seorang putra berwujud kera yang diberi nama Kapi Suweda.

Dewi Tara dan kerajaan Kiskenda pernah direbut oleh Resi Subali yang terkena hasutan jahat Prabu Dasamuka, raja negara Alengka. Dengan bantuan Ramawijaya yang berhasil membunuh Resi Subali dengan panah Gowawijaya, Sugriwa berhasil mendapatkan kembali Dewi Tara dan negaranya. Sebagai imbalannya, Sugriwa mengerahkan prajurit keranya membantu Ramawijaya membebaskan Dewi Sinta dari sekapan Prabu Dasamuka.

Ketika berlangsungnya perang Alengka, Sugriwa tampil sebagai senapati perang Prabu Rama. Ia berhasil membunuh beberapa senapati perang Alengka, antara lain; Pragasa, Kampana dan Gatodara. Setelah perang berakhir, Sugriwa kembali ke Gowa Kiskenda, hidup bahagia dengan istrinya, Dewi Tara. Ia tidak bisa kembali kewujud aslinya sebagai manusia, karena penyerahan dirinya kepada Dewata belum sempurna, masih terbelenggu oleh kenikmatan duniawi.
 • 0

#604 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 09:55 AM

Seri Tokoh Wayang

Sukesi


DEWI SUKESI adalah putri sulung Prabu Sumali, raja negara Alengka dengan permaisuri Dewi Desidara. Ia mempunyai adik kandung bernama Prahasta. Walau ayahnya berwujud raksasa Dewi Sukesi berwajah cantik seperti ibunya, seorang hapsari/bidadari. Ia mempunyai perwatakan, sangat bersahaja, jujur, setia dan kuat dalam pendirian.

Setelah dewasa Dewi Sukesi menjadi lamaran para satria dan raja. Untuk menentukan pilihan, Dewi Sukesi menggelar sayembara : barang siapa yang bisa menjabarkan ilmu "Sastra Harjendra Yuningrat" dialah yang berhak menjadi suaminya. Selain itu, pamannya, Ditya Jambumangli putra Ditya Maliawan, yang secara diam-diam mencintai Dewi Sukesi ikut mengajukan satu persyaratan ; bahwa hanya mereka yang dapat mengalahkan dirinya yang berhak mengawini Dewi Sukesi.
Sayembara akhirnya dimenangkan oleh Resi Wisrawa, brahmana dari pertapaan Girijembatan, yang meminang Dewi Sukesi atas nama putranya, Prabu Wisrawana/Danaraja, raja negara Lokapala. Selain dapat menjabarkan ilmu "Sastra Harjendra Yuningrat", Resi Wisrawa juga berhasil membunuh Ditya Jambumangli. Dewi Sukesi yang menolak dinikahkan dengan Prabu Danaraja, akhirnya menikah dengan Resi Wisrawa. Dari perkawinan tersebut, ia memperoleh empat orang putra, masing-masing bernama ; Rahwana, Arya Kumbakarna, Dewi Sarpakenaka dan Arya Wibisana.
Akhir riwayat Dewi Sukesi diceritakan, ia meninggal karena sedih dan sakit seelah istana Alengka dibakar oleh Anoman.
 • 0

#605 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 09:58 AM

Seri Tokoh Wayang

Sukrasana


SUKASRANA berwujud raksasa kerdil/bajang. Ia putra Resi Suwandagni dari pertapaan Argasekar dengan permaisuri Dewi Darini, seorang hapsari keturunan Bathara Sambujana, putra Sanghyang Sambo. Ia mempunyai seorang kakak bernama Bambang Sumantri, yang berwajah sangat tampan.

Walaupun berwujud raksasa kerdil, Sukasrana memiliki kesaktian luar biasa. Ia mengabdi pada Bathara Wisnu dan bertugas sebagai juru taman Sriwedari di Kahyangan Untarasegara. Suatu ketika ia sangat merindukan keluarganya dan datang ke pertapaan Argesekar. Ia tidak menemui kakaknya yang sangat dicintainya. Setelah mendapat penjelasan dari ayahnya, bahwa Sumantri pergi ke negara Maespati untuk mengabdi pada Prabu Arjunasasra, Sukasrana pergi menyusul.

Di tengah hutan Sukasrana bertemu dengan Sumantri yang sedang sedih, karena harus memenuhi persyaratan Prabu Arjunasasra, memindahkan taman Sriwedari ke negara Maespati bila pengabdiannya ingin diterima. Sukasrana bersedia menolong kakaknya, dengan syarat ia boleh ikut mengabdi di Maespati. Tapi setelah taman Sriwedari berhasil dipindahkan, Sumantri ingkar janji, bahkan tanpa sengaja Suskarana mati terbunuh oleh panah Sumantri. Sebelum ajal, Sukasrana bersumpah akan hidup bersama-sama dengan Sumantri dalam Nirwana, dan kematiannya akan dibalasnya melalui seorang raja raksasa.
Sumpah Sukasrana terpenuhi. Ketika negara Maespati diserang balatentara Alengka, dan Sumantri berperang melawan Prabu Rahwana/Dasamuka, arwah Sukasrana menyusup/menjelma pada taring Prabu Dasamuka dan Sumantri digigit sampai mati.
 • 0

#606 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 09:59 AM

Seri Tokoh Wayang

Suksara


PRABU SUKSARA adalah putra Prabu Brahmanatama, raja negara Alengka dengan permaisuri Dewi Sukati. Ia naik tahta menjadi raja negara Alengka ke-lima menggantikan ayahnya, Prabu Brahmanatama yang hidup sebagai brahmana. Raja-raja negara Alengka sebelumnya adalah: Prabu Hiranyakasipu, Prabu Banjaranjali dan Prabu Getahbanjaran, yang kesemuanya adalah keturunan Bathara Brahma.

Prabu Suksara menikah dengan Dewi Aswanti, seorang hapsari/bidadari yang masih keturunan Bathara Semeru. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama; Ditya Sumali dan Ditya Maliawan.

Walau berwujud raksasa, Prabu Suksara berwatak brahmana. Ia memerintah negara Alengka dengan sifat adil dan bijaksana. Setelah Ditya Sumali dewasa, Prabu Suksara menyerahkan tahta negara Alengka kepada putranya. Ia kemudian hidup sebagai brahmana karena ia berharap ada anak keturunannya yang lahir satria dan berwatak brahmana, yang menjadi kekasih Sanghyang Wisnu. Keingginannya kelak menjadi kenyataan. Salah satu keturunannya, Arya Wibisana menjadi sahabat dan kekasih Prabu Rama, raja titisan Sanghyang Wisnu.
 • 0

#607 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:00 AM

Seri Tokoh Wayang

Sumali


PRABU SUMALI adalah putra Prabu Suksara, raja raksasa negara Alengka dengan permaisuri Dewi Subakti. Ia mempunyai adik kandung bernama Ditya Maliawan. Prabu Sumali menjadi raja negara Alengka menggantikan kedudukan ayahnya, Prabu Suksara yang mengundurkan diri hidup sabagai brahmana.

Prabu Sumali adalah raja Aditya yang berwatak brahmana. Ia memerintah negara dengan arif dan bijaksana, adil dan jujur. Prabu Sumali menikah dengan Dewi Desidara, seorang hapsari keturunan Bathara Brahma dari permaisuri Dewi Sarasyati. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra masing-masing bernama ; Dewi Sukesi dan Prahasta.

Atas desakan Ditya Jambumangli, putra Ditya Maliawan, Prabu Sumali menyelenggarakan sayembara tanding untuk mencari jodoh bagi putrinya, Dewi Sukesi. Sayembara itu dimenangkan oleh Resi Wisrawa dari pertapaan Girijembatan wilayah negara Lokapala setelah menewaskan Ditya Jambumangli, dan berhasil menjabarkan ilmu "Sastra Harjendra Yuningrat" atas permintaan Dewi Sukesi.
Setelah usianya lanjut dan merasa tak mampu lagi menangani pemerintahan negara, Prabu Sumali kemudian menyerahkan kekuasaan kerajaan Alengka kepada cucunya, Rahwana, putra Dewi Sukesi dengan Wisrawa. Prabu Sumali meninggal setelah peristiwa pembakaran istana Alengka oleh Anoman.
 • 0

#608 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:03 AM

Seri Tokoh Wayang

Sumantri


BAMBANG SUMANTRI adalah putra Resi Suwandagni dari pertapaan Argasekar dengan permaisuri Dewi Darini, seorang hapsari/bidadari keturunan Bathara Sambujana, putra Sanghyang Sambo. Ia mempunyai seorang adik bernama Bambang Sukasarana/Sukrasana, berwujud raksasa kerdil/bajang.
Sumantri sangat sakti dan memiliki senjata pusaka berupa Panah Cakra. Selain ahli dalam ilmu tata pemerintahan dan tata kenegaraan. Sumantri juga mahir dalam olah keprajuritan dan menguasai berbagai tata gelar perang. Setelah dewasa, ia mengabdi pada Prabu Arjunasasra/Arjunawijaya di negara Maespati. Sebagai batu ujian, ia ditugaskan melamar Dewi Citrawati, putri negara Magada yang waktu itu menjadi rebutan/lamaran raja-raja dari seribu negara.

Sumantri berhasil memboyong Dewi Citrawati. Tapi sebelum menyerahkan kepada Prabu Arjunasasra, ia lebih dulu ingin menguji kemampuan dan kesaktian Prabu Arjunasasra sesuai dengan cita-citanya ingin mengabdi pada raja yang dapat mengungguli kesaktiannya. Dalam perang tanding, Sumantri dapat dikalahkan Prabu Arjunasasra yang bertiwikrama. Ia kemudian disuruh memindahkan Taman Sriwedari dari Kahyangan Untarasegara ke negara Maespati bila ingin pengabdiannya diterima. Dengan bantuan adiknya, Sukasrana, Taman Sriwedari dapat dipindahkan, tapi secara tak sengaja Sukasrana mati terbunuh olehnya dengan senjata Cakra. Oleh Prabu Arjunasasra, Sumantri diangkat menjadi patih negara Maespati bergelar Patih Suwanda.

Akhir riwayat Sumantri/Patih Suwanda diceritakan; ia gugur dalam pertempuran melawan Prabu Dasamuka, raja negara Alengka yang dalam taringnya menjelma arwah Sukasrana.
 • 0

#609 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:05 AM

Seri Tokoh Wayang

Sumbaga


DEWI SUMBAGA adalah bidadari keturunan Sanghyang Taya. Ia merupakan adik Dewi Merusupadmi/Dewi Sumeru, istri Prabu Wisakarma, raksasa ahli racun dari Goawindu atau Kotawindu.

Dewi Sumbaga memiliki sifat dan perwatakan ; setia, baik budi, sabar dan jatmika (selalu dengan sopan santun). Ia turun ke marcapada mendampingi kakaknya, Dewi Sumeru dan tinggal di istana Goawindu yang terletak di gunung Warawendya.

Dewi Sumbaga menikah dengan Indrajid/Megananda, putra sulung Prabu Dasamuka/Rahwana, raja raksasa negara Alengka dengan permaisuri Dewi Tari. Dari perkawinan tersebut ia mempunyai seorang putra yang diberi nama, Begasura Setelah Indrajid dan Begasura tewas dalam perang Alengka melawan Laksmana, Dewi Sumbaga kembali ke kahyangan Kainderan, hidup sebagai bidadari.
 • 0

#610 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:06 AM

Seri Tokoh Wayang

Sumeru


DEWI SUMERU dikenal pula dengan nama Dewi Merusupadmi. Dewi Sumeru adalah bidadari keturunan Sanghyang Taya yang turun ke marcapada bersama adiknya, Dewi Sumbaga dan tinggal di Goa Windu di lereng gunung Warawendya. Dewi Sumeru menikah dengan Wisakarma, raksasa ahli racun yang kemudian menciptakan kerajaan Kotawindu dan bergelar Prabu Wisakarma.

Dewi Sumeru memiliki sifat dan perwatakan ; setia, baik budi, sabar dan jatmika (selalu dengan sopan santun). Dari perkawinannya dengan Prabu Wisakarma, ia mempunyai seorang putri yang diberi nama Dewi Sayempraba yang kecantikannya tak ubahnya seorang bidadari. Sedangkan adiknya, Dewi Sumbaga menikah dengan Indrajid/Megananda, putra sulung Prabu Dasamuka/Rahwana, raja raksasa negara Alengka dari permaisuri Dewi Tari, dan mempunyai seorang putra yang diberi nama, Begasura
Aklibat dari kesombongan Prabu Wisakarma yang membangun taman kerajaaan Kotawindu lengkap beserta istananya dengan mengambil pola Taman Indraloka, taman dan istana Bathara Indra, telah membangkitkan kemarahan Bathara Indra. Panah angin dilepaskan Dewa Indra dari pintu kahyangan, menghantam dan memporak-porandakan istana Kotawindu. Prabu Wisakarma dan Dewi Merusupadmi/Dewi Sumeru tewas dalam peristiwa tersebut. Bekas istana Kotawindu kemudian berubah menjadi Goawindu dan dihuni oleh Dewi Sayempraba yang selamat dari tragedi panah angin Bathara Indra. Beberapa tahun kemudian setelah selesainya perang Alengka dengan kahancuran Rahwana, Dewi Sayempraba menikah dengan Anoman.
 • 0

#611 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:07 AM

Seri Tokoh Wayang

Sumitra


DEWI SUMITRA dikenal pula dengan nama Dewi Priti. Ia putri dari Bathara Hira/Prabu Ruryana, raja negara Maespati, yang berarti cucu Prabu Arjunawijaya atau Prabu Arjunasasra dengan permaisuri Dewi Citrawati. Dewi Sumitra berwajah sangat cantik. Ia memilki sifat dan perwatakan; setia, murah hati,baik budi, sabar, jatmika (selalu dengan sopan santun) dan sangat berbakti.

Dewi Sumitra menjadi permaisuri ketiga Prabu Dasarata, Raja negara Ayodya. Kedua permaisuri Prabu Dasarata yang lain ialah; Dewi Kusalya/Dewi Ragu, ibu Ramawijaya, dan Dewi Kekayi, ibu Barata. Dari perkawinannya dengan Prabu Dasarata, Dewi Sumitra memperoleh seorang putra yang berwajah sangat tampan bernama, Raden Lesmana yang diyakini sebagai penjelmaan Bathara Suman. Tigabelas tahun lamanya Dewi Sumitra harus berpisah dengan putra tunggalnya, Lesmana yang pergi mengikuti Ramawijaya, meninggalkan negara Ayodya untuk menjalani hukum buang atas kehendak Dewi Kekayi. Selama masa itulah ia dengan setia dan sabar mendampingi seta menghibur hati Dewi Kusalya.

Dewi Sumitra meninggal dalam usia lanjut. Ia masih sempat ikut menyaksikan dan menikmati masa kejayaan negara Ayodya di bawah pemerintahan Prabu Ramawijaya dengan pendamping Lesmana, putra tunggalnya.
 • 0

#612 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:08 AM

Seri Tokoh Wayang

Suryakestu


PRABU SURYAKESTU adalah putra Prabu Mandrakestu, raja negara Kidarba dari perwaisuri Dewi Isnawari. Di dalam sarasilah Parisawuli, Mandrakestu dikenal dengan nama Bramakestu, putra Bathara Bramanadewa, keturunan Bathara Brama, dengan Dewi Srinadi, putri Bathara Wisnu. Prabu Suryakestu mempunyai saudara kembar yang merupakan adiknya bernama Candrakestu, yang menjadi raja di negara Takiya. Suryakestu menjadi raja negara Kidarba menggantikan ayahnya yang meninggal karena usia lanjut.

Prabu Suryakestu dan negara Sakiya masuk dalam wilayah kekuasaan negara Maespati di bawah kekuasaan Prabu Arjunawijaya/Arjunasasra. Karena itu selain menjadi raja negara Kidarba, Prabu Suryakestu juga menjabat senapati perang negara Maespati. Karena kesaktian dan kesetiaannya, Prabu Suryakestu ditugaskan untuk membantu Bambang Sumantri berperang menghadapi raja-raja dari 25 negara di negara Magada dalam upaya mendapatkan Dewi Citrawati.

Prabu Suryakestu pernah mati dalam pertempuran melawan Prabu Dasamuka, saat menjaga keselamatan Prabu Arjunasasra yang sedang tidur bertiwikrama membendung aliran sungai menjadi telaga buatan untuk tempat pemandian Dewi Citrawati dan 800 orang selir berikut para dayangnya. Tapi berkat kesaktian Bathara Pulasta, kakek buyut Prabu Dasamuka, Prabu Suryakestu dapat dihidupkan kembali.
Setelah Prabu Arjunasasra tewas dalam pertempuran melawan Ramaparasu, Prabu Suryakestu kembali ke negara Kidarba. Ia meninggal dalam usia lanjut.
 • 0

#613 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:10 AM

Seri Tokoh Wayang

Suwandagni


RESI SUWANDAGNI adalah brahmana di pertapaan Argasekar. Ia putra kedua dari Resi Wisanggeni yang dalam Serat Ramayana dikenal dengan nama Ricika --- Resi Wisanggeni merupakan putra bungsu dari dua bersaudara putra Bagawan Dewatama, yang berarti cucu Bathara Dewanggana, turun ke-3 dari Bathara Surya. --- Kakak kandungnya, Jamadagni yang sebelum menjadi brahmana di pertapaan Dewasana, lebih dulu menjadi raja negara Kanyakawaya menggantikan Raja Gadi, kakeknya.

Resi Suwandagni menikah dengan Dewi Darini, seorang hapsari/bidadari keturunan bathara Sambujana, putra Sang Hyang Sambo. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra masing-masing bernama; Bambang Sumantri yang berparas tampan, dan Bambang Sukasarana/Sukasrana, berwujud raksasa kerdil/bajang.

Resi Suwandagni sangat sayang kepada putra-putranya. Pendidikannya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat kesantikan, kesaktian dan menanamkan rasa kebaktian kepada umat. Olah keprajuritan sangat diutamakan, sehingga kedua putranya sangat mendalami jiwa keprajuritan dan kepahlawanan. Setelah dewasa, Bambang Sumantri mengabdi pada Prabu Arjunasasra / Arjunawijaya dan menjadi patih di negara Maespati. Sedangkan Sukasrana mengabdi pada Bathara Wisnu dan ditugaskan menjadi juru Taman Sriwedari di Kahyangan Untarasegara.
Resi Suwandagni moksa setelah mendengar, bahwa Bambang Sumantri/Patih Suwanda gugur dalam pertempuran melawan Prabu Dasamuka, raja negara Alengka, dan Sukasrana mati oleh tangan kakaknya sendiri.
 • 0

#614 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:12 AM

Seri Tokoh Wayang

Sadewa


SAHADEWA atau Sadewa yang dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama Tangsen (=buah dari tumbuh–tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan dan dipakai untuk obat) adalah putra ke-lima/bungsu Prabu Pandudewanata, raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Madrim, putri Prabu Mandrapati dengan Dewi Tejawati dari negara Mandaraka. Ia lahir kembar bersama kakanya, Nakula. Sadewa juga mempunyai tiga orang saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari negara Mandura, bernama; Puntadewa, Bima/Werkundara dan Arjuna.

Sadewa adalah titisan Bathara Aswin, Dewa Tabib. Ia sangat mahir dalam ilmu kasidan (Jawa)/seorang mistikus. Mahir menunggang kuda dan mahir menggunakan senjata panah dan lembing. Selain sangat sakti, Sadewa juga memiliki Aji Purnamajati pemberian Ditya Sapulebu, Senapati negara Mretani yang berkhasiat; dapat mengerti dan mengingat dengan jelas pada semua peristiwa.

Sadewa mempunyai watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu membalas guna dan dapat menyimpan rahasia. Ia tinggal di kesatrian Bawenatalun/Bumiretawu, wilayah negara Amarta. Sahadewa menikah dengan Dewi Srengginiwati, adik Dewi Srengganawati (Isteri Nakula), putri Resi Badawanganala, kura-kura raksasa yang tinggal di sungai/narmada Wailu (menurut Purwacarita, Badawanangala dikenal sebagai raja negara Gisiksamodra/Ekapratala). Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra bernama Bambang Widapaksa/ Sidapaksa).

Setelah selesai perang Bharatayuda, Sedewa menjadi patih negara Astina mendampingi Prabu Kalimataya/Prabu Yudhistrira. Akhir riwayatnya di ceritakan, Sahadewa mati moksa bersama ke empat saudaranya.
 • 0

#615 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:13 AM

Seri Tokoh Wayang

Sagotra


KI SAGOTRA adalah seorang hartawan di dukuh Kebayan. Ia kawin dengan Rara Winihan, anak ketua dukuh tersebut. Bertahun-tahun menjadi suami- istri, tetapi Rara Winhan belum mau juga melayani kasih sayangnya.

Dikisahkan, Pandawa yang selamat dari pembakaran Balai Sigala-gala dalam pengembaraannya sampai di dukuh tersebut. Arjuna yang sedang mencari makanan untuk Nakula dan Sadewa, tiba di tepi sendang dimana Rara Winihan sedang mengambil air sambil duduk membelakangi arah Arjuna datang. Arjuna ingin bertanya dukuh yang dilihatnya itu, kemudian menggamit Rara Winihan pada punggungnya. Rara Winihan terperanjat dan terus berlari pulang kembali ke rumahnya. Arjuna menguntitnya.

Setiba di tempat kediamannya, Ki Sagotra sedang duduk. Ia melihat istrinya berlari-lari dan menyongsongnya. Dengan tak sadar Rara Winihan memeluk Ki Sagotra dengan erat sambil berteiak-teriak minta agar Sagotra membunuh orang yang mengejarnya. Ki Sagotra membelainya dan berjanji akan menghadapi orang yang tanpa sopan-santun itu. Tidak lama datanglah Arjuna. Rara.Winihan menunjuk Arjuna bahwa itulah orang yang dimaksud. Setelah tanya jawab, Rara Winihan disuruh menanak nasi dan lauk pauknya. Di pendapa Arjuna menuturkan kisah pengembaraannya dan Sagotra menyampaikan rasa terimakasihnya yang besar karena Arjuna telah dapat menciptakan kasih sayang suami-istri yang sejak kawin sampai saat itu belum pernah dirasakannya.

Kisah selanjutnya, kepada Ajuna dan keluarga Pandawa, Ki Sagotra berjanji : Bilamana terjadi perang besar antara Pandawa lawan Kurawa, ia sanggup membantu dengan biaya dan makan. Setelah Baratayuda meledak, Sagotra pergi ke Kurusetra untuk menetapi janjinya. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan Kurawa. Akhirnya Sagotra mati dibunuh Dursasana. Kisah lain, Sagiotra yang bersedia menjadi tawur Pandawa, ketika datang ke Kuursestra nyasar ke perkemahan Kurawa. Ia kemudian dipaksa menjadi tawur Kurawa, dan dibunuh oleh Dursasana. Sukma Sagiotra bejanji akan membalas Dursasana.
 • 0

#616 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:15 AM

Seri Tokoh Wayang

Sagupi


KEN SAGUPI yang waktu mudanya bernama Yasuda, adalah seorang swarawati keraton Mandura. Selain suaranya sangat merdu. Ia berwajah cantik dan merakati/menarik hati. Sikap dan polahnya serba luwes, sabar dan memiliki tabiat senang menyenangkan hati orang lain.

Dengan hati ikhlas, Ken Sagupi menerima keputusan Prabu Basudewa untuk dinikahkan dengan Antagopa, perjaka tua yang tidak bisa punya keturunan, anak Buyut Gupala pemelihara kebuyutan Widarakanda/Widarakandang. Secara tidak resmi, Ken Sagupi diperistri oleh tiga orang satria Mandura, yaitu kakak beradik, Arya Basudewa, Arya prabu Rukma dan Arya Ugrasena. Dari hubungan suami-isteri itu, Ken Sagupi memperoleh empat orang putra. Dengan Arya Basudewa ia berputra Arya Udawa, dengan Arya Prabu Rukma berputra Dewi Rarasati/larasati, sedang dengan Arya Ugrasena, Ken Sagupi berputra dua orang, Arya Pragota dan Arya Adimanggala.

Selain pandai mengurus dan mengatur rumah tangga, Ken Sagupi juga pandai mengasuh dan mendidik anak. Karena itu ia dipercaya mengasuh Kakrasana, Narayana dan Dewi Sumbadra, putra-putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Mahendra dan Dewi Badrahini.

Ken Sagupi hidup bahagia sampai hari tua. Ia disayang dan sangat dihormati oleh putra-putri asuhnya yang semuanya menjadi orang-orang terhormat.
 • 0

#617 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:16 AM

Seri Tokoh Wayang

Sakipu


DITYA SAKIPU atau sering pula disebut Kasipu, adalah patih negara Tasikwaja, atau sering pula disebut negara Gilingwesi di bawah pemerintahan raja Prabu Pracona. Meski bertubuh agak pendek untuk golongan raksasa, Sakipu sangat sakti. Berwatak gagah berani, bengis dan kejam.

Sakipu pergi ke Suralaya melaksanakan perintah Prabu Pracona untuk melamar Dewi Gagarmayang. Lamarannya ditolak Bathara Guru karena melanggar kodrat hidup. Sakipu marah dan mengamuk. Suralaya geger, para Dewa cemas dan ketakutan karena tidak satupun yang dapat mengalahkan Sakipu, lebih - lebih setelah Prabu Pracona juga menyusul dan ikut mengamuk di Suralaya.

Bathara Guru mencari sarana. Bambang Tetuko/Gatotkaca, putra Dewi Arimbi dari negara Pringgandani dengan Bima/Werkudara yang belum berumur sepekan, dipinjam ke Suralaya sebagai jagoan melawan Sakipu dan Prabu Pracona.

Patih Sakipu dan Prabu Pracona akhirnya tewas di tangan Bambang Tetuko yang sebelumnya telah di gembleng, dimasukan ke dalam kawah Candradimuka, diaduk dengan sedala macam senjata milik para Dewa.
 • 0

#618 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:17 AM

Seri Tokoh Wayang

Sakri


Bambang SAKRI adalah putra tunggal Resi Sakutrem dengan Dewi Nilawati, dari pertapaan Retawu, puncak gunung Saptaarga. Ia lahir bertepatan dengan terjadinya telaga di gunung tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Telaga Retawu.

Bambang Sakri sangat gemar bertapa dan berburu, Ia sangat sakti dan mahir mempergunakan senjata panah. Bambang Sakri menikah dengan Dewi Sati, putri Prabu Partawijaya, raja negara Tabelasuket. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra bernama Palasara.

Oleh ayahnya, diserahi padepokan Retawu, Resi Sakutrem kemudian menetap di pertapaan Girisarangan. Setelah Palasara dewasa, padepokan Retawu oleh Resi Sakri diserahkan kepada Palasara. Ia kemudian menetap di pertapaan Argacandi ( = gunung yang wingit/angker ), salah satu dari tujuh puncak gunung Saptaarga.

Bambang Sakri banyak berjasa pada Dewata dan Suralaya. Karena itu ia mendapat anugrah gelar “Bathara”. Ia meninggal dalam usia lanjut. Jenasahnya dimakamkan di pertapaan Argacandi.
 • 0

#619 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:19 AM

Seri Tokoh Wayang

Sakuni


ARYA SAKUNI yang waktu mudanya bernama Trigantalpati adalah putra kedua Prabu Gandara, raja negara Gandaradesa dengan permaisuri Dewi Gandini. Ia mempunyai tiga orang saudara kandung masing-masing bernama Dewi Gandari, Arya Surabasata dan Arya Gajaksa.

Arya Sakuni menikah dengan Dewi Sukesti, putri Prabu Keswara raja negara Plasajenar. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tiga orang putra bernama ; Arya Antisura/Arya Surakesti, Arya Surabasa dan Dewi Antiwati yang kemudian diperistri Arya Udawa, patih negara Dwarawati.

Sakuni mempunyai sifat perwatakan ; tangkas, pandai bicara, buruk hati, dengki dan licik. Ia bukan saja ahli dalam siasat dan tata pemerintahan serta ketatanegaraan, tetapi juga mahir dalam olah keprajuritan. Sakuni mempunyai pusaka berwujud Cis (=Tombak pendek untuk memerintah gajah) yang mempunyai khasiat dapat menimbulkan air bila ditancapkan ke tanah.

Dalam perang Bharatayuda, Sakuni diangkat menjadi Senapati Agung Kurawa setelah gugurnya Prabu Salya, raja negara Mandaraka. Ia mati dengan sangat menyedihkan di tangan Bima. Tubuhnya dikuliti dan kulitnya diberikan kepada Dewi Kunti untuk melunasi sumpahnya. Mayat Sakuni kemudian dihancurkan dengan gada Rujakpala.
 • 0

#620 IZRO'IL

IZRO'IL

  Mungkin Tukang JAGAL

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,606 posts

Posted 25 September 2009 - 10:21 AM

Seri Tokoh Wayang

Sakutrem


Bambang SAKUTREM dikenal pula dengan nama Bambang Kalingga. Ia putra kedua dari tiga bersaudara, putra Resi Manumayasa dengan Dewi Kaniraras/Dewi Retnowati, dari pertapaan Retawu di gunung Saptaarga. Dua saudaranya yang lain ialah Bambang Manudewa dan Dewi Sriyati.

Oleh Dewata, Sakutrem telah ditetapkan sebagai satria yang akan menurunkan Trah Witaradya ( silsilah para raja ). Karena saat mengandung dirinya, Dewi Retnowati telah makan buah Sumarwana (= buah sorga) yang berada di puncak pohon rukem di hutan Wanasaya yang dijaga oleh raksasa sakti bernama Satrutama.

Selain gemar bertapa, Sakutrem juga senang berburu dan mahir menggunakan senjata panah. Bersama Resi Manumayasa, ayahnya, ia menjadi jago kadewatan membinasakan Prabu Kalimantara, Arya Dadali dan Arya Sarotama, raksasa-raksasa dari negara Nusahantara. Karena jasanya kepada Dewa dan Suralaya, oleh Bathara Guru, Sakutrem diberi kehormatan gelar “Bathara Darma“, yang mempunyai arti ; berkorban untuk Dewa dan Keluhuran. Ia juga seorang yang menyebabkan mulai timbulnya pusaka-pusaka Keprabon ( = Keprabu - an ) dimasa datang.

Sakutrem menikah dengan Dewi Nilawati, putri Prabu Nilantaka raja negara Pujangkara, dan memperoleh seorang putra bernama Bambang Sakri. Setelah usia lanjut, Sakutrem menyerahkan Padepokan Retawu kepada Bambang Sakri. Ia kemudian tinggal di pertapaan Girisarangan ( Gunung cadas/karang ), salah satu dari tujuh puncak gunung Saptaarga.

Sakutrem meninggal dalam usia sangat lanjut, jenasahnya dimakamkan di pertapaan Girisarangan.
 • 0
BlueFame.Com A Blue Alternative Community for Peace, Love, Friendship, and Cyber Solidarity © 2006 - 2011
All Rights Reserved Unless Otherwise Specified

BlueFame Part Division
BlueFameStyle | BlueFame Upload | BlueFame Radio | BlueFameMail | Advertise here!

BlueFame DMCA Policy